Když nám chybí snídaně

snidane_activia

Snídaně je prvním jídlem, které většina z nás konzumuje. Vynechávání snídaně, jako prvního denního jídla, je však relativně časté. V roce 2002 jsme ve FN Motol krátkodobě hodnotili děti, které ráno odmítaly snídaně.

Bylo jich přibližně 11%. Jinde, například v Austrálii, byla v roce 2000 provedena velká sofistikovaná studie, která zjišťovala, že ráno nesnídá cca 9,6% dětí základních škol a 27,7% dívek a 19,9% chlapců ze středních škol.

V roce 2006 byla tato studie opakována a údaje byly příznivější. Nesnídalo 6,0% dětí základních škol a 18,7% dívek, 12,1% chlapců ze středních škol. Studie TNS AISA u české a slovenské populace zjišťovala, že pouze 48% české a 52% slovenské populace pravidelně snídá.

Snídaně by měla tvořit přibližně 20% potřeb celkového denního energetického příjmu. Význam potřeby příjmu potravy a tekutin po probuzení vyplývá z přirozených procesů našeho metabolismu. Náš mozek potřebuje trvalý příjem cukru glukózy. Jeho přirozené rezervy jsou malé, lokalizované v játrech. Když se tyto rezervy v průběhu nočního lačnění vyčerpají, musí se v organismu aktivovat další reakce, které začnou z jiných zdrojů tuto glukózu vytvářet.

Náš organismus je na tyto momenty připraven, vnitřní prostředí se nemění. Nicméně některé studie, například u dětí ukazují, že vynechávání snídaní zhoršuje jejich pozornost a visuální vnímání. V dlouhodobých studiích se však ukazuje ještě i něco jiného. Především to, že lidé, kteří vynechávají snídaně, mají většinou celkově horší skladbu jídelníčků.

Celodenně konzumují více tuků, méně některých minerálních látek a stopových prvků či vlákniny. Tito lidé mají také větší sklon k rozvoji obezity a tím i ohrožení svého zdraví dalšími komplikacemi. Ukazuje se, že z tohoto hlediska není pouze podstatné přijímání či nepřijímání snídaní. Je to i jejich kvalita.

Například v USA proběhla studie u 9500 dětí, které konzumovaly snídaně s obsahem cereálií, bez obsahu cereálií nebo nesnídaly. U dětí, které ve svém ranním jídelníčku měly cereálie, bylo zaznamenáno nejen lepší složení přijímaných nutrietů, ale projevovalo se to i v menší tendenci těchto dětí k rozvoji obezity, což je žel problém současné civilizace. V našem zhodnocení různých ranních jídelníčků se ukázalo, že z tohoto hlediska nejlepší formou snídaně jsou cereálie s mlékem či mléčným výrobkem, kdy si tak náš organismus nejlépe doplní i potřebný vápník a kvalitní bílkovinu.

Cereální snídaně s jogurtem

Snídaní začíná první jídlo našeho dne. Výběr vhodných složek naší snídaně vychází většinou z našich zvyklostí, chuťových preferencí, ze snadné ranní přípravy a z potravin, které máme pro tento výběr k dispozici. Pokud jsme na dovolené někde v hotelu, je dnes již pravidlem výběr formou „švédských“ stolů, kde lze nalézt vše, co běžně lidé ráno konzumují. Doma většinou tento výběr nemáme. V uvedeném příspěvku bych chtěl prezentovat několik studií, které se zabývají konzumací snídaní.

Situaci s výběrem snídaně neřeší nebo minimálně řeší Ti, kteří nesnídají nebo snídají nepravidelně. Podle studie TNS AISA, která byla provedena u 2016 dospělých lidí je to u 48% české a 52% slovenské populace. V dětském věku jsou tato čísla významně nižší, ale rovněž alarmující. Studie provedená v Anglii u 4326 dětí ve věku 10-16 let například prokázala, že děti, které nepravidelně nebo ojediněle konzumovaly snídani, byly ve srovnání se skupinou pravidelně snídani konzumujících dětí více obézní a pohybově byly méně aktivní.

Ukazuje se i v jiných studiích, že chybějící snídaně následně zvyšuje apetit dětí k vyššímu příjmu potravy v další části dne. Zdravotně horší životní styl, ke kterému patří i odmítání snídaní nebo nepravidelný stravovací režim se častěji prokazuje u pacientů s nemocemi srdce a cév, ale i jiných nemocí. Ukazuje se však, že nejen pravidelnost příjmu snídaně, ale i její nutriční hodnota ovlivňuje stav výživy.

Snídaně, které jsou bohaté na vlákninu, cereální složky, ovoce a nepříliš tučné mléčné výrobky vedou ke snížení rizika rozvoje obezity a cukrovky druhého typu. Cereální snídaně s mléčnou složkou přináší organismu potřebný vápník, železo, vitaminy skupiny B, zvláště pak kyselinu listovou. Z uvedeného vyplývá, že pravidelná konzumace kvalitní snídaně ovlivňuje příznivě náš metabolismus a posiluje tak naše zdraví.

MUDr. Petra Tláskala, CSc.
Předsedy Společnosti pro výživu a primáře dětské polikliniky FN Motol
www.activia.cz


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>